Coeficient de formă

Tipul / Denumirea încercării

Agregate

Documentul de referinţă

PIA-03 SR EN 933-4:2008