Coeficient de aplatizare

Tipul / Denumirea încercării

Agregate

Documentul de referinţă

PIA-02 SR EN 933-3:2012