PROGRAMUL CADRU 7

Grant Agreement No : 280535/01.05.2012
Tip proiect: FP7-NMP-2011-SMALL-5
Titlul proiectului : “Innovative strategies, methods and tools for occupational risks management of manufactured nanomaterials (MNMs) in the construction industry”
Autoritatea Contractantă: The European Union represented by the European Commission
Domeniul FP7: NMP.2011.1.3-2-Worker protection and exposure risk management strategies for nanomaterial production, use and disposal
Schema de finanţare: CP-FP- Small or medium-scale focused research project
Acronimul proiectului: SCAFFOLD
Coordonator proiect: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
Participant: INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ECHIPAMENTE ŞI TEHNOLOGII ÎN CONSTRUCŢII – ICECON S.A.
Link către site-ul proiectului: http://cordis.europa.eu/projects/rcn/103428_en.html
Contract de cofinanţare a participării României la Programul PC7: 211/02.07.2013
Denumirea Programului din PN II: CAPACITĂŢI – MODULUL III
Contractor: INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ECHIPAMENTE ŞI TEHNOLOGII ÎN CONSTRUCŢII – ICECON S.A.
Director de proiect: Dr. Ing. Adrian ŢABREA

OBIECTIVELE PROIECTULUI
Proiectul presupune integrarea şi corelarea a trei elemente de bază:

Integrarea celor trei elemente în cadrul proiectului SCAFFOLD va permite realizarea unui RMM (Risk Management Model) nou, coerent şi rentabil, în special adresat IMM-urilor. Cercetările din cadrul proiectului SCAFFOLD se vor adresa în mod deosebit domeniului de construcţii.

Rolul partenerului român în realizarea proiectului:
În ceea ce priveşte activitatea de cercetare, ICECON S.A. va efectua următoarele sarcini:
• în cadrul WP 1 va realiza evaluările LCA, definirea şi identificarea necesităţilor şi lacunelor din sector;
• în cadrul WP 5 va colabora la definirea RMM (Risk Management Model) şi a setului de instrumente;
• în cadrul WP 6, ICECON S.A. este liderul T6.2 şi va realiza un caz industrial de utilizare. ICECON S.A. va folosi unitatea sa de producţie panouri, ca unitate de studiu de caz industrial pentru punerea în aplicare a metodologiei.

REALIZAREA PROIECTULUI FP7
Data de începere a proiectului:  01.05.2012
Data de încheiere a proiectului: 30.04.2015

REALIZAREA PROIECTULUI DE COFINANŢARE A PARTICIPĂRII ROMÂNIEI LA FP7
Data de începere a proiectului:  02.07.2013
Data de încheiere a proiectului: 30.11.2014