EUREKA

Contract de finanţare pentru Execuţie proiecte: 308 E!/19.08.2011
Denumirea Programului: INOVARE
Tip proiect: Cooperare Europeană Eureka-Eurostars
Titlul proiectului : Dezvoltarea de panouri compozite izolatoare pe bază de deşeuri de fulgi/pene, pulbere de lemn şi plastic reciclat, pentru clădiri ecologice tip “conceptul clădirii verzi”
Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării -  UEFISCDI
Domeniul naţional: Materiale, Procese şi Produse Inovative
Domeniul Eureka: Prelucrarea industrială a materialelor
Acronimul proiectului: FeVal
Contractor: INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ECHIPAMENTE ŞI TEHNOLOGII ÎN CONSTRUCŢII – ICECON S.A.
Director de proiect: Dr. Ing. Adrian ŢABREA
Link către site-ul proiectului: http://petbiocomp.ee.tuiasi.ro/index.html

OBIECTIVELE PROIECTULUI

REZULTATELE PRECONIZATE ALE PROIECTULUI

REALIZAREA PROIECTULUI

Data de începere a proiectului:  19.08.2011

Data de încheiere a proiectului: 19.07.2014