COST

Contract: FP 1303
Categoria de proiect: EUROPEAN COOPERATION IN THE FIELD OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH
Titlul proiectului: “Performance of bio-based building materials”
Autoritatea Contractantă: EU Framework Programme for Research and Innovation Horizon 2020
Domeniul COST: Forests, their Products and Services
Action Chair:  SP Technical Research Institute of Sweden, Dr. Dennis JONES
Grup 3: INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ECHIPAMENTE ŞI TEHNOLOGII ÎN CONSTRUCŢII – ICECON S.A.
Responsabil Grup 3: Drd.Chim. Mariana Prună
Link către site-ul proiectului: http://www.costfp1303.com/en/event/Documents/Romania.pdfhttp://www.costfp1303.com/en/about/Sidor/default.aspx

OBIECTIVELE PROIECTULUI

REALIZAREA PROIECTULUI

Data de începere a proiectului:  22.10.2013
Data de încheiere a proiectului: 21.10.2017

Contract: FP1407
Categoria de proiect: EUROPEAN COOPERATION IN THE FIELD OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH
Titlul proiectului: “Understanding Wood modification through an integrated scientific and environmental impact approach (ModWoodLife)”
Autoritatea Contractantă: EU Framework Programme for Research and Innovation Horizon 2020
Domeniul COST: Forests, their Products and Services
Action Chair: University of Primorska, Slovenia, Dr. Andreja Kutnar
Participant: INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ECHIPAMENTE ŞI TEHNOLOGII ÎN CONSTRUCŢII – ICECON S.A.
Membru Comitet de Management: Drd.Chim. Mariana Prună
Link către site-ul proiectului:  http://www.cost.eu/COST_Actions/fps/FP1407?management

OBIECTIVELE PROIECTULUI
Obiectivul principal al acţiunii este de a caracteriza relaţia dintre procesul de modificare al lemnului, proprietăţile produsului, precum şi efectele asupra mediului în vederea maximizării durabilităţii şi minimizării impactului asupra mediului.

REALIZAREA PROIECTULUI

Data de începere a proiectului:  10.03.2015
Data de încheiere a proiectului: 09.03.2019