DOMENII DE ACTIVITATE

 1.  Cercetare - Dezvoltare - Inovare: materiale, produse pentru construcţii, tehnologii, instalaţii, echipamente încorporate, echipamente tehnologice, protecţia mediului, reciclarea deşeurilor;
 2.  Cercetare fundamentală şi aplicativă, studii, cercetări tehnice şi economice, teoretice şi experimentale, în domeniul maşinilor, utilajelor tehnologice, echipamentelor, instalaţiilor şi tehnologiilor pentru construcţii şi gospodărie comunală;
 3. Reglementari tehnice în construcţii (standarde, specificaţii tehnice, ghiduri, normative, coduri de bună practică şi manuale), conform documentelor europene din domeniul construcţiilor;
 4.  Evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii, prin organism notificat, conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011 (în sistemul de atestare 3);
 5.  Elaborarea de documente de evaluare europene şi evaluări tehnice europene pentru produse noi în construcţii;
 6.  Atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, prin emiterea de Agremente Tehnice Naţionale pentru materiale, echipamente şi procedee tehnologice de construcţii şi instalaţii aferente construcţiilor, conform Legii nr. 10/2005 ;
 7.  Atestarea conformităţii echipamentelor conform Directivelor 98/37/CE şi 2000/14/CE (încercări de laborator şi in situ);
 8.  Diseminarea informaţiilor;
 9.  Activităţi de testare şi analize tehnice dedicate;
 10. Servicii: studii de management, marketing, fezabilitate, de impact şi de bilanţ de mediu, evaluare;
 11. Dezvoltarea experimentală;
 12. Microproducţie.