ISTORIC

Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON S.A. continuă lunga tradiţie de cincizeci de ani de cercetare ştiinţifică în construcţii din România, în domeniul tehnologiilor şi al echipamentelor pentru mecanizarea lucrărilor şi instalaţiilor. ICECON S.A. reprezintă o nouă formă de organizare structurală a institutelor care au desfăşurat această activitate încă din anul 1950, de la înfiinţarea primelor unităţi de cercetare în construcţii din România. Activitatea de cercetare teoretică şi aplicată în domeniul construcţiilor a început în România în 1950 când a fost înfiinţat Institutul de Cercetări pentru Construcţii.
Acest institut era organizat pe mai multe departamente cu laboratoare de încercări foarte specializate. Începând cu anul 1958 activitatea acestui institut s-a lărgit acoperind şi cercetările din domeniul materialelor de construcţii, numele fiind schimbat în Institutul de Proiectare şi Cercetare pentru Construcţii şi Materiale de Construcţii. Deoarece domeniul de activitate al acestui nou institut a devenit mult prea larg, a fost divizat în 1960 în două institute distincte, dintre care unul a fost dedicat strict domeniului construcţiilor, purtând numele de Institutul de Cercetări pentru Construcţii INCERC. Institutul a fost alcătuit din trei mari departamente: departamentul de construcţii, departamentul pentru mecanizarea construcţiilor şi departamentul pentru economia construcţiilor.
     În 1995 departamentul pentru mecanizarea construcţiilor s-a desprins de INCERC formând o societate pe acţiuni cu capital privat, numindu-se Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii – ICECON S.A.
ICECON S.A. a fost primit în martie 2000 ca membru partener, cu drepturi egale, în Asociaţia Institutelor de Încercare şi Certificare a Calităţii Maşinilor din Europa – EUROTEST, care aplică în mod unitar directivele şi standardele europene armonizate pentru evaluarea conformităţii, putând astfel încerca şi emite certificate, cu marca EUROTEST, pentru maşini de orice fabricaţie, recunoscute de partenerii din Uniunea Europeană.
     În data de 08.12.2006 ICECON este notificat ca organism autorizat să efectueze examinarea de tip pentru echipamentele supuse reglementărilor din Directiva Maşinilor 89/37. Număr Organism Notificat: 1803.
     În data de 29.01.2007 M.T.C.T. notifică INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ECHIPAMENTE ȘI TEHNOLOGII ÎN CONSTRUCŢII ICECON S.A. ca organism autorizat să efectueze atestarea conformităţii în domeniul produselor pentru construcții (în conformitate cu Directiva Produselor pentru Construcţii 89/106). Număr Organism Notificat: 1803.                                                                                  
În anul 2008, prin decizia nr. 9634 emisă de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, ICECON S.A. este atestat pentru a desfăşura activităţi de cercetare – dezvoltare finanţate din fonduri publice şi înscris în Registrul Potenţialilor Contractori (RPC), al A.N.C.S., având dreptul de a participa la competiţii pentru Proiecte de Cercetare – Dezvoltare – Inovare naţionale şi europene.                            
Prin Ordinul nr. 208 din 01.02.2012  al M.D.R.T., INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ECHIPAMENTE ŞI TEHNOLOGII ÎN CONSTRUCŢII – ICECON S.A. a fost desemnat în vederea notificării la Comisia Europeană şi la statele membre ale Uniunii Europene ca organism autorizat să elaboreze agremente tehnice europene în domeniul produselor pentru construcții. (în conformitate cu Directiva Produselor pentru Construcţii 89/106).
    În urma notificării INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ECHIPAMENTE ȘI TEHNOLOGII ÎN CONSTRUCȚII ICECON S.A. a solicitat şi obţinut calitatea de membru al Organizaţiei Europene pentru Agremente Tehnice (EOTA), devenită ulterior Organizaţia Europeană pentru Evaluare Tehnică, în domeniul produselor pentru construcţii.  ICECON S.A. a fost primit ca membru cu drepturi depline al EOTA în cadrul celei de a  75-a Şedinţă a Comitetului Executiv al EOTA şi a 43-a Ședință Plenară a EOTA organizate la Edinburgh în 26-27 mai 2012.
În data de 04.06.2014 M.D.R.A.P.. notifică INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ECHIPAMENTE ȘI TEHNOLOGII ÎN CONSTRUCŢII ICECON S.A. ca organism autorizat să efectueze evaluarea şi verificarea constanţei performanţei în domeniul produselor pentru construcții (în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305). Număr Organism Notificat: 1803.

Prin Ordinul nr. 942 din 17.06.2014  al M.D.R.A.P., INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ECHIPAMENTE ŞI TEHNOLOGII ÎN CONSTRUCŢII – ICECON S.A. a fost desemnat în vederea notificării la Comisia Europeană şi la statele membre ale Uniunii Europene ca organism de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii (în conformitate cu Regulamentul nr. 305/09.03.2011 modificat prin Regulamentul Delegat (UE) nr. 574/2014 al Comisiei şi Regulamentul Delegat (UE) nr. 568/2014 al Comisiei).