Departament de cercetare: Dezvoltare inovare evaluarea conformitatii produselor noi pentru constructii

Organizare
Departamentul are în structura sa cinci divizii de cercetare şi anume:

 

Domenii de competenţă 

 

Servicii oferite  

Studii şi cercetări aplicative în vederea conceperii şi realizării de:

Evaluarea performanţelor şi durabilităţii pentru:

Expertize tehnice de specialitate referitoare la evaluarea în laborator şi “in situ” a: