Departament:   Încercări de Laborator şi “in Situ”  ICECON – TEST

Autorizare, Acreditare, Recunoaştere

Domeniu de competenţă

 

DEPARTAMENTUL ESTE STRUCTURAT ÎN  3 DIVIZII ŞI 11 GRUPE DE ÎNCERCĂRI

DIVIZIA 1: TEHNOLOGII ÎN CONSTRUCŢII, MATERIALE, SISTEME ŞI ELEMENTE STRUCTURALE

Încercări pentru: beton, beton armat, beton precomprimat, ciment, metal, agregate minerale, elemente din beton, piatră naturală, blocuri ceramice, elemente structurale din beton, elemente structurale din zidărie.

Încercări pentru: bitum, mixturi asfaltice, emulsie bituminoasă, beton rutier, agregate minerale concasate, pământuri compactate, umplutură, materiale şi sisteme drenante pentru drumuri şi versanţi.

Încercări pentru: mortare, adezivi, elemente şi structuri din lemn, protecţii termice, hidrofuge, anticorozive, biochimice şi ecologice, uşi, ferestre, materiale plastice, vopsele, lacuri, produse termoizolante, profile de policlorură de vinil neplastifiată, pardoseli, placaje.

Încercări pentru: pământuri naturale, săpături, sprijiniri, foraje geotehnice, sisteme de geomembrane, geogrile, compactări dinamice, consolidări ale terenurilor de fundare, îmbunătăţirea terenului de fundare.

DIVIZIA 2: TEHNOLOGII ÎN CONSTRUCŢII, PROTECŢIA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA CONSTRUCŢIILOR

Încercări pentru: aparate de reazem conf. SR EN 1337, dispozitive antiseismice (elastomerice, disipatoare vâscoase, disipatoare histeretice, elemente cu cedare bruscă, transmiţătoare de şoc conf. SR EN 15129), elemente şi structuri prefabricate din beton, metal, lemn, compozite, bariere de protecţie metalice, lemn, beton pentru drumuri.

Încercări pentru: sisteme şi materiale pentru reducerea poluării (zgomote interior+exterior, vibraţii transmise omului, emisii de gaze, pulberi, praf, lichide poluante, sisteme şi materiale pentru asigurarea rezistenţei, stabilităţii şi duratei de funcţiune a clădirilor (schelei de faţadă, balustrade, mâini curente, izolatori atenuaţi de vibraţii şi şocuri transmise clădirilor), sisteme de protecţie la zgomot şi vibraţii (bariere de zgomot), structuri şi materiale fonoabsorbante şi fonoizolante, sisteme şi elemente antivibratile; sisteme şi materiale de acustică interioară, zgomot ambiental.

Încercări pentru: materiale poliuretanice, materiale elastomerice, materiale siliconice sub formă de lichid sau pastă, cu reacţie instantanee, materiale electrostatice, materiale electro cu efect de ecranare, materiale cu memoria formei, materiale magneto-reologice, structuri sandwich, structuri de mixturi asfaltice, structuri şi echipamente din materiale cu memorie, structuri inteligente, structuri din materiale compozite (polimerice, fibre de carbon, fibre de sticlă, pastă siliconică) cu comportare preductibilă la solicitări dinamice şi seismice.

DIVIZIA 3: TEHNOLOGII ŞI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE PENTRU LUCRĂRILE DE CONSTRUCŢII

Încercări pentru: excavatoare, buldozere, autogredere, screpere, dumpere, încărcătoare.

Încercări pentru: centrale de betoane, sisteme de malaxare, autobetoniere, cofraje, pompe de beton, zgomot utilaje.

Încercări pentru: staţii de betoane, staţii de mixturi asfalt, autogredere de săpare – finisare - profilare, buldozere pentru săpare-transport, distribuitor de mixturi asfaltice, compactoare vibratoare pentru teren natural (pământuri şi umpluturi) la drumuri, compactoare pentru mixturi asfaltice, compactoare pentru finisarea îmbinărilor.

DIVIZIA  4: DEZVOLTAREA TEHNOLOGICĂ

Grupe de încercări

 

Lista de încercări acreditate în domeniul REGLEMENTAT Regulamentul (UE) nr. 305/2011
Lista de încercări acreditate în domeniul VOLUNTAR
Lista de încercări autorizate ISC
Lista de încercări autorizate AFER