Departament de cercetare: Dezvoltare inovare evaluarea conformității
performanțelor produselor noi pentru construcții
EVALUĂRI TEHNICE EUROPENE ȘI AGREMENTE TEHNICE NAȚIONALE

DOCUMENTE DE EVALUARE EUROPEANĂ ŞI EVALUĂRI TEHNICE EUROPENE 
Prin Ordinul nr. 942 din 17.06.2014  al M.D.R.A.P., INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ECHIPAMENTE ŞI TEHNOLOGII ÎN CONSTRUCŢII – ICECON S.A. a fost desemnat în vederea notificării la Comisia Europeană şi la statele membre ale Uniunii Europene ca organism de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii (în conformitate cu Regulamentul nr. 305/09.03.2011), pentru următoarele categorii de produse pentru construcții

COD
CATEGORIE

Categoriile de produse pentru care organismul este desemnat să elibereze evaluări tehnice europene

1

PRODUSE PREFABRICATE DIN BETON NORMAL, DIN BETON UŞOR SAU DIN BETON CELULAR AUTOCLAVIZAT.

2

UŞI, FERESTRE, OBLOANE, PORŢI ŞI FERONERIA AFERENTĂ.

3

MEMBRANE, INCLUSIV MEMBRANE APLICATE LICHID ŞI SETURI (PENTRU CONTROLUL APEI ŞI/SAU AL VAPORILOR DE APĂ).

4

PRODUSE TERMOIZOLANTE. SETURI/SISTEME COMPOZITE DE IZOLARE.

5

ELEMENTE STRUCTURALE DE SPRIJIN. BOLŢURI PENTRU ÎMBINĂRI STRUCTURALE.

6

COŞURI, BURLANE ŞI PRODUSE SPECIFICE.

7

PRODUSE DIN IPSOS.

8

GEOTEXTILE, GEOMEMBRANE ŞI PRODUSE CONEXE.

9

PEREŢI CORTINĂ/PLACAJE PENTRU ÎNCHIDERI EXTERIOARE/SISTEME VITRATE PENTRU ÎNCHIDERI STRUCTURALE.

11

OBIECTE SANITARE.

12

DISPOZITIVE FIXE PENTRU CIRCULAŢIE: ECHIPAMENT RUTIER.

13

PRODUSE/ELEMENTE DIN LEMN PENTRU STRUCTURI ŞI ACCESORII.

14

PANOURI ŞI ELEMENTE PE BAZĂ DE LEMN.

15

CIMENTURI, VARURI ŞI ALŢI LIANŢI HIDRAULICI.

16

PRODUSE DIN OŢEL (ŞI ACCESORII) PENTRU ARMAREA ŞI PRECOMPRIMAREA BETONULUI. SETURI DE POST TENSIONARE.

17

ZIDĂRIE ŞI PRODUSE AUXILIARE. ELEMENTE DE ZIDĂRIE, MORTAR, PRODUSE AUXILIARE.

18

PRODUSE PENTRU INSTALAŢIILE DE APE UZATE.

19

PARDOSELI.

20

PRODUSE METALICE PENTRU STRUCTURI, INCLUSIV PRODUSE AUXILIARE.

21

FINISAJE DE INTERIOR ŞI EXTERIOR LA PEREŢI ŞI PLAFOANE. SETURI DE PEREŢI INTERIORI DESPĂRŢITORI.

22

ÎNVELITORI DE ACOPERIŞ, LUMINATOARE, LUCARNE ŞI ACCESORII. SETURI PENTRU ACOPERIŞ.

23

PRODUSE PENTRU CONSTRUCŢIA DRUMURILOR.

24

AGREGATE.

25

ADEZIVI UTILIZAŢI ÎN CONSTRUCŢII.

26

PRODUSE PENTRU BETON, MORTAR ŞI PASTĂ DE CIMENT. PASTĂ DE CIMENT.

27

APARATE DE ÎNCĂLZIRE A SPAŢIILOR.

28

ŢEVI, REZERVOARE ŞI PRODUSE AUXILIARE CARE NU VIN ÎN CONTACT CU APA DESTINATĂ CONSUMULUI UMAN.

29

PRODUSE PENTRU CONSTRUCŢII CARE VIN ÎN CONTACT CU APA DESTINATĂ CONSUMULUI UMAN.

30

STICLĂ PLANĂ, STICLĂ PROFILATĂ ŞI PRODUSE DIN STICLĂ TURNATĂ. PRODUSE.

31

CABLURI ELECTRICE DE ALIMENTARE, DE COMANDĂ ŞI DE TRANSMITERE DE DATE.

32

PASTE PENTRU ETANŞAREA ÎMBINĂRILOR.

33

ELEMENTE DE FIXARE.

34

SETURI, UNITĂŢI ŞI ELEMENTE DE CONSTRUCŢII PREFABRICATE.

35

PRODUSE PENTRU OPRIREA FOCULUI, PENTRU ETANŞARE LA FOC ŞI PENTRU PROTECŢIE LA FOC, PRODUSE IGNIFUGE.

 

INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ECHIPAMENTE ȘI TEHNOLOGII ÎN CONSTRUCȚII ICECON S.A. este membru al Organizaţiei Europene pentru Evaluare Tehnică (EOTA), admiterea având loc în cadrul celei de a  75-a Şedinţă a Comitetului Executiv al EOTA şi a 43-a Ședință Plenară a EOTA, organizate la Edinburgh în 26-27 mai 2012.
http://www.ramultimedia.ro/Agrem_tehnice%20europene/Imagini/logo-eota.gif  
Organizaţia Europeană pentru Evaluare Tehnică (EOTA) este o asociaţie a organismelor elaboratoare de documente de evaluare europeană, stabilite în cadrul UE, în domeniul produselor pentru construcții, în conformitate cu  Regulamentul (UE) nr. 305/2011. 
EOTA coordonează aplicarea procedurilor stabilite pentru elaborarea evaluărilor tehnice europene și procedurile pentru adoptarea de documente de evaluare europeană.
EOTA cuprinde toate organismele de evaluare tehnică desemnate de statele membre din Uniunea Europeană și Zona Economică Europeană.

Reprezentarea ICECON S.A. la EOTA – European Organisation for Technical Assessment
·  Dr. Ing. Aurora CIOC – Reprezentant în Consiliul Tehnic
·  Dr. Ing. Ioan PEPENAR – Reprezentant în Ședințele Plenare şi ale Comitetului Executiv

AGREMENTE TEHNICE NAŢIONALE ÎN CONSTRUCŢII
Prin scrisoarea nr. 83944 din 21.10.2014 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, abilitarea ICECON S.A. de a elabora Agremente Tehnice în construcţii pentru grupele specializate 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7.
Grupa specializată nr. 1: “ Elemente structurale şi fundaţii”
Grupa specializată nr. 2: “ Elemente de închidere, compartimentare, pereţi nestructurali, tâmplărie şi
                                         vitraje”
Grupa specializată nr. 3: “ Protecţii la foc, termotehnică, acustică, protecţii hidrofuge şi învelitori”
Grupa specializată nr. 4: “ Finisaje, protecţii anticorozive şi speciale, tencuieli, placaje şi pardoseli”
Grupa specializată nr. 5: “ Produse, procedee şi echipamente pentru instalaţiile aferente construcţiilor de
încălziri, climatizări, ventilaţii, sanitare, gaze, electrice”
Grupa specializată nr. 6: “ Domotică, produse şi echipamente înglobate în construcţii”

Grupa specializată nr. 7: “ Drumuri, poduri rutiere, porturi şi aeroporturi”