Rezultate activitate C&D-I

Programul Naţional de Cercetare - Dezvoltare – Inovare - Competiţii naţionale
Programe Naţionale C-D-I în cadrul RELANSIN, AMTRANS, MENER, MATNANTECH, CALIST, INFOSOC, ANCS - IMPACT, INVENT, Programe de Excelenţă CEEX Modulul 1 şi Modulul 4.

2000 -2003: Programe: propuse 25; câştigate 18; rata de succes 72%
2003 – 2005: Programe: propuse 24; câştigate 19; rata de succes 79%
2005 – 2010: Programe: propuse 24; câştigate 21; rata de succes 87.5%

Recunoaştere ştiinţifică

PROIECTE DE CERCETARE – DEZVOLTARE – INOVARE 2000 - 2010
INFRAS – In cadrul CEEX modulul IV

INFOSOC CEEX Modulul I

CALIST

CERCETARE DE EXCELENŢĂ CEEX Modulul I

RELANSIN

 
AMCSIT INOVARE

AMTRANS

MATNANTECH

INOVARE AMCSIT