Politica de calitate

Politica calităţii promovată de Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii  - ICECON S.A.  este aceea de a plasa clientul/beneficiarul şi implicit cerinţele acestuia  în centrul atenţiei tuturor departamentelor companiei, conştientizând întregul personal de importanţa majoră de a satisface cerinţele clientului/beneficiarului precum şi cele ale normelor de reglementare în vigoare şi al societăţii româneşti şi europene, stabilite prin legislaţia română şi europeană în beneficiul oamenilor şi totodată al activităţii acestora.
Întregul personal trebuie să fie conştient că satisfacerea cerinţelor specificate precum şi îmbunătăţirea continuă a proceselor, produselor şi serviciilor, nu se obţin în mod accidental ci sunt rezultatul unei conduceri pozitive, inteligente şi programate, precum şi al unui efort sincer şi colectiv.
În acest sens, Preşedintele - Directorul General al Institutului de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii -  ICECON S.A. stabileşte, în conformitate prevederile standardelor SR EN ISO 9001: 2008, SR EN ISO 14001: 2005 SR OHSAS 18001: 2008 şi SA 8000: 2008, următoarele elemente ale politicii în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi responsabilităţii sociale:

Obiectivele principale ale organizaţiei sunt următoarele:

Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON S.A. prin serviciile sale, urmăreşte atingerea celor mai înalte standarde de calitate şi încredere, în relaţia cu clienţii/beneficiarii săi.
Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON S.A. recunoaşte că stricta respectare a angajamentelor faţă de clienţi/beneficiari şi depăşirea aşteptărilor acestora este responsabilitatea permanentă a tuturor angajaţilor săi.
Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON S.A. se angajează să adopte standarde uzuale de calitate pentru produsele şi serviciile sale, să măsoare satisfacţia clienţilor/beneficiarilor şi să asigure transparenţa în furnizarea de informaţii clienţilor/beneficiarilor săi.
Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON S.A. se angajează să respecte cerinţele Sistemului de Management al Calităţii, Sistemului de Management de Mediu, Sistemului de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale şi Sistemul de Management al Responsabilităţii Sociale şi să facă eforturi constante pentru îmbunătăţirea continuă a acestora.
Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON S.A. se obligă să planifice, să implementeze, să revizuiască şi să comunice obiectivele Sistemului de Management al Calităţii în scopul optimizării funcţionării sale.
Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON S.A. revizuieşte în mod continuu Politica de Calitate pentru a-i menţine adecvarea acesteia şi o comunică la nivelul întregii organizaţii, împreună cu Obiectivele Calităţii, pentru ca salariaţii de la toate nivelele să poată înţelege şi îndeplini angajamentele asumate.
Prin politica în domeniul calităţii şi obiectivele aferente, Preşedintele - Directorul General al Institutului de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON S.A., împreună cu întreg personalul organizaţiei urmăresc satisfacerea deplină a aşteptărilor clienţilor/beneficiarilor în condiţii de eficienţă economică şi satisfacţie profesională.
PREŞEDINTE DIRECTOR GENERAL
Prof.Univ.Dr.ing.Dr.h.c. Polidor BRATU
Membru al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România