Simpozion Internaţional ISB – INMA TEH’ 2015 (30 octombrie – 01 noiembrie)

Organizatori:
Universitatea Politehnică din Bucureşti – Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice,
INCD pentru Maşini şi Instalaţii Destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare (INMA) Bucureşti,
EurAgEng – Societatea Europeană de Inginerie Agricolă,
SIMAR – Societatea Română a Inginerilor Agricoli .

Scopul simpozionului este de a prezenta cele mai recente rezultate ştiinţifice cu privire la toate aspectele legate de cercetare, proiectare şi dezvoltare în domeniul mecanicii, ingineria mediului, surse de energie regenerabile, ingineria agricolă şi agriculturii durabile.
Website: http://www.isb.pub.ro/isbinmateh/committees.html
Proceedings ISB INMA TEH’2015 :
“CALORIFIC POWER – AN IMPORTANT PROPERTY OF WOOD BIOMASS / PUTEREA CALORICĂ – O PROPRIETATE IMPORTANTĂ A BIOMASEI LEMNOASE”, Spirchez G.C., Prună Mariana, Lunguleasa A.