Concurs cercetator stiintific gradul I – CS I

În baza Avizului Consiliului Stiintific din 07.09.2016 si a Aprobarii Consiliului de Administratie/Comitetului de Directie al Institutului de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii în Constructii – ICECON S.A. Bucuresti, s-a aprobat scoaterea la concurs a unui post de cercetator stiintific gradul I în domeniul Inginerie Civila si Management – specialitatea Constructii. Concursul se va desfasura conform Legii 319/2003 privind Statutul Personalului de Cercetare-Dezvoltare. Dosarele de concurs se depun pâna la data de 08.10.2016 la Compartimentul Resurse Umane al ICECON S.A. Informatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul Resurse Umane, la telefon 021.202.55.00, e-mail: icecon@icecon.ro.

Regulamentul de organizare a concursului poate fi consultat aici: Regulament de participare Concurs CS I