INOVARE

Contract de finanţare pentru Execuţie proiecte: 32CI/11.06.2012
Denumirea Programului din PN II: INOVARE
Subprogram: Servicii suport pentru INOVARE “Cecuri de inovare”
Titlul proiectului: “Produse biocidate insectofungicide pentru protecţia integrală a lemnului pentru construcţii în scopul măririi semnificative a duratei de exploatare”
Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării -  UEFISCDI
Acronimul proiectului: XYLOCON
Contractor Furnizor de servicii: INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ECHIPAMENTE ŞI TEHNOLOGII ÎN CONSTRUCŢII – ICECON S.A.
Responsabil de proiect: Drd. Chim. Mariana PRUNĂ

OBIECTIVELE PROIECTULUI
OBIECTIVE GENERALE:

OBIECTIVE SPECIFICE:

REZULTATELE PRECONIZATE ALE PROIECTULUI
Produsele dezvoltate în cadrul proiectului şi preluate prin transfer tehnologic de SORECON S.R.L. au fost testate în conditii de laborator în ICECON S.A., Departamentul încercări de Laborator și “in situ”, Laboratorul ICECON TEST , Divizia 1, Tehnologii în construcții, materiale, sisteme și elemente structurale, Grupa Produse și Structuri din Lemn – PSL , în regim acreditat conform SR EN ISO 17025:2005, prin încercări biologice, climatice si la foc:

Rezultatul obţinut, respectiv punerea în fabricaţie şi comercializarea produselor a fost premiat în anul 2015 de Asociaţia Generală a Inginerilor din România – AGIR.

REALIZAREA PROIECTULUI
Data de începere a proiectului:  11.06.2012
Data de încheiere a proiectului: 11.12.2012