editura impuls

EDITURA DE CARTE TEHNICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ

I.CĂRŢI TEHNICE

Denumire

Autori

Lei

ACUSTICA INTERIOARĂ PTR. CONSTRUCŢII ŞI MAŞINI

Prof.Univ.Dr.Ing.Dr.h.c. P. BRATU

40

ANALIZA STRUCTURILOR ELASTICE - Comportarea la acţiuni statice şi dinamice

Prof.Univ.Dr.Ing.Dr.h.c. P. BRATU

110

MECANICA TEORETICĂ

Prof.Univ.Dr.Ing.Dr.h.c. P. BRATU

80

TEHNOLOGII PERFORMANTE ŞI ECHIPAMENTE PTR. REALIZAREA STRUCTURILOR RUTIERE

Dr.Ing. Victor I. Constantinescu

40

TEHNOLOGII ŞI UTILAJE PTR. EXECUTAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI REABILITAREA STRUCTURILOR DE  DRUMURI – Executarea suprastructurilor de drumuri –
 vol. 1

Prof.Univ.Dr.Ing. Ştefan MIHĂILESCU     
 Prof.Univ.Dr.ing.Dr.h.c. P. BRATU
Prof.Univ.Dr.Ing. Petre ZAFIU
Prof.Univ.Dr.Ing. Alexandru VLĂDEANU
Conf.Dr.Ing. Aurelian GAIDOŞ
Ing. Sorin MIHĂILESCU

60

TEHNOLOGII ŞI UTILAJE PTR. EXECUTAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI REABILITAREA STRUCTURILOR DE  DRUMURI – Repararea şi reabilitarea drumurilor –
 vol. 2

Prof.Univ.Dr.Ing. Ştefan MIHĂILESCU     
 Prof.Univ.Dr.ing.Dr.h.c. P. BRATU
Prof.Univ.Dr.Ing. Petre ZAFIU
Prof.Univ.Dr.Ing. Alexandru VLĂDEANU
 Conf.Dr.Ing. Aurelian GAIDOŞ
Ing. Sorin MIHĂILESCU

50

TEHNOLOGII ŞI UTILAJE PTR. EXECUTAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI REABILITAREA STRUCTURILOR DE  DRUMURI – Întreţinerea sezonieră a  drumurilor –
 vol. 3

Prof.Univ.Dr.Ing. Ştefan MIHĂILESCU     
Prof.Univ.Dr.Ing.Dr.h.c. P. BRATU
Prof.Univ.Dr.Ing. Petre ZAFIU
Prof.Univ.Dr.Ing. Alexandru VLĂDEANU
 Conf.Dr.Ing. Aurelian GAIDOŞ
Ing. Sorin MIHĂILESCU

50

TEHNOLOGII ŞI UTILAJE PTR. EXECUTAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI REABILITAREA STRUCTURILOR DE  DRUMURI – Managementul proceselor tehnologice –
 vol. 4

Prof.Univ.Dr.Ing. Ştefan MIHĂILESCU
Prof.Univ.Dr.Ing.Dr.h.c. P. BRATU
Prof.Univ.Dr.Ing. Petre ZAFIU
Prof.Univ.Dr.Ing. Alexandru VLĂDEANU
Prof.Univ.Dr.Ing. Gheorghe MLADIN
Conf.Dr.Ing. Aurelian GAIDOŞ

80

VIBRAŢII NELINIARE

Prof.Univ.Dr.Ing. C. ZEVELEANU
Prof.Univ.Dr.Ing.Dr.h.c. P. BRATU

40

VIBRAŢIILE STRUCTURILOR MECANICE

Conf.Dr.Ing. C. MARIN

40

INTRODUCERE ÎN INGINERIA AMESTECĂRII MATERIALELOR PULVERULENTE ŞI GRANULARE

Prof. Gh. ENE

50

MECANICA.STATICA SISTEMELOR DE CORPURI RIGIDE

Ş.L.Dr.Ing. Ovidiu VASILE

35

II. REGLEMENTĂRI TEHNICE

Denumire

Lei

C 125-05  - NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA ŞI EXECUŢIA MĂSURILOR DE IZOLARE FONICĂ ŞI A TRATAMENTELOR ACUSTICE ÎN CLĂDIRI

50

GT-033-01 – DICŢIONAR DE TERMENI TEHNICI  ÎN INSTALAŢII  (ro. – ger. – fr. – engl.)

50

GP 052 – 2000 - GHID PTR. INSTALAŢII ELECTRICE CU TENSIUNI PÂNĂ LA 1000V.c.a.

40

GP 057 – 2000 - GHID PENTRU PROIECTAREA INSTALAŢIILOR DE VENTILARE ŞI CLIMATIZARE FOLOSIND ANEMOSTATE SAU FANTE

20

I5- 98 - NORMATIV  PTR.  PROIECT.  ŞI  EXECUT.  INSTAL.  DE VENTIL. ŞI CLIMATIZARE 

30

I20 – 2000 - NORMATIV PRIVIND PROTECŢIA CONSTRUCŢIILOR ÎMPOTRIVA TRĂSNETULUI

40

ME-004-2000 - MANUALUL TEHNOLOGIILOR DE DEBLOCARE-SALVARE  ÎN ZONELE DE  DISTRUGERI APĂRUTE CA URMARE A UNOR SEISME

40

NP- 031/ 99 - NORMATIV PENTRU PROIECTAREA , EXECUŢIA ŞI EXPLOATAREA INSTALAŢIILOR DE ÎNCĂLZIRE PRIN RADIAŢIE DE PARDOSEALĂ

20

NP- 084–03 – NORMATIV PTR. PROIECTAREA, EXECUTAREA ŞI EXPLOATAREA INSTAL. SANITARE ŞI A SIST. DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE UTILIZÂND MATERIALE PLASTICE

40

PROCEDURI PRIVIND ASIGURAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR PTR. PREPARAREA,TRANSPORTUL ŞI PUNEREA ÎN OPERĂ A BETOANELOR

40

REGLEMENTĂRI TEH. – EC. PRIVIND ACTIVITATEA TEHNOLOGICĂ DE MECANIZARE A LUCRĂRILOR DE C-ŢII. Comentarii şi recomandări

40

ST - 033/2000 - SPECIFICAŢIE TEHNICĂ PRIVIND CERINŢELE DE CALITATE PT. PREPARAREA  TRANSPORTUL, ŞI PUNEREA ÎN OPERĂ A MIXTURILOR ASFALTICE

20

III. REVISTE DE ANALIZĂ ŞI INFORMARE TEHNICĂ

Denumire

Lei

ROMANIAN JOURNAL OF ACOUSTICS AND VIBRATION

50

MONITORUL AROTEM

15

 

La solicitarea dv., aceste publicaţii pot fi achiziţionate cu plata ramburs (inclusiv taxele poştale )
LA TRIMITEREA COMENZII, NU OMITEŢI ADRESA COMPLETĂ, C. F. sau C. U. I.,  PERSOANĂ DE CONTACT CU NR. DE TELEFON
LA PREŢURILE AFIŞATE  SE ADAUGĂ TVA (9%)