Directii de C&D-I prioritare

În calitatea sa de participant la Programele Naţionale şi Internaţionale de Cercetare – ICECON S.A. îşi propune să contribuie la satisfacerea cerinţelor economice şi sociale actuale.
Prin aderarea României la Uniunea Europeană şi integrarea în Spaţiul European de Cercetare, ICECON S.A. – urmăreşte ca obiectiv prioritar creşterea participării la Programele de Cercetare şi Dezvoltare ale Comunităţii Europene.
ICECON S.A. urmăreşte cu preponderenţă integrarea în următoarele tipuri de Programe:

Programul Operaţional de Competitivitate