COOPERARE / AFILIAŢII

Numele asociaţiei/organizaţiei

Sediu

Fondator

Membru

Patronatul Român din Cercetare-Proiectare – PRCP

Bucureşti ROMÂNIA

 

Asociaţia Română pentru Tehnologii, Echipamente, Management şi Agrement Tehnic în Construcţii – AROTEMA

Bucureşti ROMÂNIA

 

Societatea Română pentru Echipamente şi Tehnologii 
în Construcţii - SITURO

Bucureşti ROMÂNIA

 

Patronatul Societăților din Construcţii - PSC

Bucureşti ROMÂNIA

 

Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii - SRAC

Bucureşti ROMÂNIA

 

Grupul Organismelor Notificate din România Produse pentru Construcţii

Bucureşti ROMÂNIA

Societatea Română de Acustică - SRA

Bucureşti ROMÂNIA

 

Asociaţia Română a Inginerilor Instalatori - AIIR

Bucureşti ROMÂNIA

 

Societatea Română a Inginerilor Automatişti și Electricieni

Bucureşti ROMÂNIA

 

Societatea Română de Mecanică Teoretică şi Aplicată – SRMTA

Braşov
ROMÂNIA

 

Comisia pentru Acustică a Academiei Române

Bucureşti ROMÂNIA

 

ICECON S.A. este membru al următoarelor asociaţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale:
 Colaborări internaţionale