Comitet de Direcție

Prof. Univ. Dr. Ing. Polidor BRATU
Preşedinte – Director General
CV Romana
CV Engleza

Dr. Ing. Adrian Țabrea
Director Departament de Cercetare: Produse şi Tehnologii în Construcții;
Documente de Evaluare Europeană, Evaluări Tehnice Europene,
Agremente Tehnice în Construcții

Ec. Gabriela VULPE
Director Economic

Ing. Aurelian GHINEA
Director Departament Încercări de Laborator şi “in Situ”

Ing. Andrei – Costin BRATU
Director Departament Mentenanță şi Logistică