Comitet de Direcţie

Prof. Univ. Dr. Ing. Polidor BRATU
Preşedinte – Director General
CV Romana
CV Engleza

Dr. Ing. Ioan PEPENAR
Director Departament Cercetare - Dezvoltare – Inovare – Agrementare produse
noi în construcţii

Ec. Gabriela VULPE
Director Economic

Ing. Aurelian GHINEA
Director Departament Încercări de Laborator şi “in Situ”

Ing. Andrei – Costin BRATU
Director Departament Logistică - Mentenanţă